Hopp til innhold

Overnatting

OVERNATTING – FORELØPIG FORDELING PÅ OVERNATTINGSTED
Oppdatert 01.11.2016

I tråd med retningslinjer fra NSF er mottatt kretsvis «bestilling» fordelt som følger:

 

Det presiseres at fordelingen er foreløpig.  Basert på erfaring fra tidligere arrangement vil bestillinger endres når arrangementet nærmer seg og for å sikre optimal plassering av de tilreisende (kvalitet på bosted, avstand til arena mv.) vil endelig fordeling først finne sted 4-uker før arrangementet (08.02.2017).  

Det åpnes ikke opp for kommunikasjon med det enkelt overnattingsted før navnelister foreligger (ca 2 uker før arrangementet).

 Spørsmål knyttet til overnatting skal rettes til:

 VISIT HARSTAD v/Sarah Hofsøy – Tlf: 958 52 986 (mail: sarah@visitharstad.no og post@visitharstad.no)

 Visit Harstad kan også være behjelpelig knyttet til:

  • Behov for møteromsfasiliteter
  • Transportbehov
  • Andre spørsmål knyttet til tilrettelegging av oppholdet i Harstad

 ØVRIG BEHOV FOR OVERNATTING

 Visit Harstad kan kontaktes dersom behov for hjelp til å skaffe overnatting for foresatt/andre tilreisende som ønsker å følge NM arrangementet i Harstad.