Hopp til innhold

Overgang til ny klubb?

Alle utøvere som skal konkurrere, må være registrert i korrekt klubb.

Overgangsskjema Fylles ut av utøver/tidl klubb og sendes Skikretsen (som den nye klubben tilhører) For Buskerud-klubbene er e-postadressen buskerud@skiforbundet.no

Regler for klubbytte (se punkt 203)